Bir çocuğun, bir gencin eğitim ve öğretim hayatında geleceğe hazırlanmasına yönelik okul kadar önemli bir kurum da dershanelerdir. Bilimsel literatürde dershaneler “gölge eğitim sistemi” olarak da bilinir.

Önemli Bilgi: Dershaneler 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle kapatılmıştır.Dershanelerin kapatılmasına rağmen öğrenciler ve veliler hala arama motorlarında bu tür kursları yine dershane olarak arama yapmaktadırlar. Bundan dolayı bu içerikte de yine dershane kelimesi kullanılmıştır.

Bireylerin ihtiyaçlarına, ilgi ve bilgilerine göre aydınlık bir geleceğe hazırlamayı hedefleyen dershanelerin eğitim sistemimizdeki yeri ve önemi yarım asırlık bir geçmişi barındırmaktadır. Öğrencilerin okulda aldıkları eğitimin ileride girilecek önemli sınavlarda yetersiz kalması nedeniyle bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan dershaneler, günümüzde eğitim ve öğretim ile beraber öğrencinin duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerinin artırılmaya çalışıldığı, bünyelerinde rehber öğretmenlerin bulunma şartı olan kurum olarak dikkat çekmektedir.

Okul öğretmenlerine oranla öğrencileriyle bire bir çalışma imkânı daha fazla olduğu düşünülen dershane öğretmenlerinin öğrencilerle yönlendirme, etkin rehberlik çalışmaları yapmaları da dershanenin tercih edilme sebeplerinden birisidir.

Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durum, sıklıkla değişen eğitimde köklü ve kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi nedeniyle dershanelere talepler gün geçtikçe artmaktadır.

Ayrıca okullardaki sınıflarda öğrenci sayısının fazla olması, okullarda kendi seviyelerinde derslerin aktarılamaması gibi sebepler de dershanelerin eğitim sistemindeki yeri ve önemini belirlemektedir.

Dershanelerin eğitim sistemindeki yeri tartışılamaz durumdadır. Çünkü okulların eğitim sistemiyle, sınav sistemleri belli konularda ayrı olduğu için, kendisi için en uygun bölümü, alanı seçmek isteyen bir öğrenci dershaneyi seçmektedir. Bireylerin ihtiyacı olan tüm akademik bilgilerin verildiği kurumlar olan dershaneler, öğrencilerin farklı yeteneklerini, güçlü veya zayıf yönlerini de ortaya çıkartmaktadır.

Bireylerin yanlış tercihler yapmaması, günlerini, aylarını, yıllarını, yani kısacası zamanını boşa harcamaması için öğrencileri yönlendirecek rehber öğretmenlerin olması da dershanelerin önemini göstermektedir.

Dershanelerin kapatılmasının ardından veliler öğrencilerinin hem daha iyi eğitim almaları hem eğitim eksikliklerini kapatmaları hem de sınavlara hazırlanmaları için farklı arayışlara girmişlerdir. Kimi veliler özel derslere yönelmiş kimileri de kişisel gelişim kurslarını tercih etmeye başlamışlardır.

Dershanelerin Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi

Dershanelerin Eğitim Sistemimiz İçindeki Yeri ve Önemi

Dershanelerin Eğitim Sistemimizdeki Yeri

Bireyleri sınava hazırlayan bir kurum olarak daha çok imajı olan dershaneler, eğitim sistemimizdeki yeri, ortaokuldan başlayan üniversiteye kadar, hatta yüksek lisans ve doktora gibi akademisyenliğe kadar giden sınav sistemleri nedeniyle eğitim öğretim hayatı için gerekli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Her anne ve baba çocuklarının aydınlık geleceği için okul eğitimi dışında dershanelere göndermektedir. Dershanelerin, okul eğitiminde öğrencilerin eksik kalan bilgilerini daha donanımlı hale gelmeleri için eğitim sisteminde etkin bir yeri vardır.

Ortaöğretim veya üniversite sınavının dışında günümüzde akademisyenlik, memurluk veya alan sınavları gibi birçok sınav sistemi nedeniyle de çok tercih edilen dershanelerin eğitim sistemindeki yeri ve önemi yadsınamaz.

Dershanenin gerekliliği konusu öğrenciden öğrenciye değişirken, aslında bir bireyin kendisinde eksik bulduğu bilgiyi, birikimi gidermek için o alandaki özel dersi almak için de dershane tercihi yaptığını söyleyebiliriz.

Dershanelerin öğrencilerin başarısına katkısı da doğru dershane tercihi yapıldığı sürece azımsanamaz derecede olduğu söylenebilir.

Dershanelerin öğrencilere sundukları eğitim programları da en doğru seçimi yapmasına vesile olmaktadır.

Dershanelerin Eğitim Sistemimizdeki Önemi

Dershanelerin eğitim sistemimizdeki öneminde değinecek olursak, dershanelerde öğrencilere aktarılan konuların ve bilgilerin ne kadar faydalı olup olmadığını kontrol etmek amaçlı deneme testleri ve sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerle birebir eğitimlerin yapıldığı etüt derslerle daha çok ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren dershaneler, bu anlamda önem arz etmektedir.

Dershanelerin birinci önceliği, eğitimden ziyade işin öğretim ayağını tamamlamaya yönelmektir.

Öğrencilerin konu eksiklerini tamamlama imkânları da dershaneler için önemli bir konudur.

Ayrıca dershanelerdeki uzman eğitimcilerin, öğrencilerle daha yakından tanıması, daha çok ilgilenmesi de bu özel eğitim kurumlarının önemini ortaya koymaktadır.

Dershanelerin son zamanlarda bir takım sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini destekleyen, onları sosyalleştiren yerler olarak da dikkat çektiklerini gözlemlemekteyiz.

Dershanelerin eğitim sistemi içinde edindikleri yer ve öneminde, öğrencilerin veya ailelerin nitelikli eğitim imkânlarından yararlanarak sosyal statüsü yüksek iş ve meslek sahibi olma isteklerinin de etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Dershanelerin bir diğer önemi ise sınava yönelik test ve doküman zenginliklerine sahip olması diyebiliriz. Okul kitaplarında kullanılan içerik ve yöntemlerin aksine, dershaneler sınava yönelik kapsamlı ve detaylı hazırlık yapmaktadır.

Ayrıca kurumsallaşan dershaneler çok sayıda öğrenciye hizmet verirken, çok sayıda öğretmen ve görevli istihdam ederek, eğitime de katkı sağlamaktadır.

Kısacası, okulda gösterilen derslerin anlaşılmadığı noktalarda öğrencinin konuyu daha iyi anlamasını sağlayan, derslerin pekiştirilmesi açısından etütler yapan ve öğrencilerle yakından ilgilenen dershanelerin eğitim sistemimizde yeri ve önemi, her bir aile ve öğrenci için çok önem arz etmektedir.

Böylesi bir ortamda Matbir Kurs Merkezleri olarak öncelikli hedefimiz ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, ilgi, yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda hedeflemiş oldukları okullara yerleşmeleri ve eğitim hayatlarını sürdürmeleri konusunda onlara destek ve yardımcı olmaktır.

Dershanelerin üniversite sınavı için önemi ile ilgili şu yazıya mutlaka bir göz atın!

Dershane Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Okul eğitim sürecinin yeterli olmadığı ve takviye gerektiği durumlarda ilk akla gelen kurumlardır dershaneler. Günümüz eğitim sistemindeki değişikliklere öğrencilerin hızlıca adapte olmasını sağladıkları için önemli kurumlardır. Çünkü alınan eğitimin dışında öğrencinin sürece hazırlıklı olması başlıca önem taşır. Öğrenciler hali hazırdaki okul programı derslerinden ve sınavlardan bunaldıkları anda gitmiş oldukları dershane ortamında farklı bir atmosfer görmek ister. Bu nedenle dershane seçimleri önemlidir. Dershanelerden sadece eğitime takviye verilmesi beklenmez. Öğrencilerin hem soluk aldıkları hem de değişen dinamik enerji ortamı ile bilgiye açık olmaları sağlanmalıdır. Bu konuya bağlı olarak birçok öğrencinin dershanelerde seviye arttırdığı sıkça görülür. Örneğin okul yaşamında matematik konularını anlamayan bir öğrencinin iyi bir dershane eğitimi ile matematik dersinden zevk almaya başlaması karşılaşılan durumlar arasındadır.

Herhangi bir derse ilgi duyulması öğrenme kapasitesini artıran en büyük etkendir. Bu da iyi bir dershane seçimi ile doğru orantıdadır. İyi bir dershanenin ortak noktası öğrenci odaklı çalışma sistemidir. Öğrencinin öncelikleri talepleri ve istekleri göz önüne alındığında motivasyonu artacaktır. Günümüz şartlarında kalabalıklaşan nüfus ile birlikte kurum sayıları da aynı derecede artmıştır. Bu sebeple veliler dershane seçimlerinde zorlanabilirler. Veliler maddi manevi kendi imkânları dâhilinde iyi bir kurum arayışı içerisine girerler. Yazımızın başında paylaşmış olduğumuz bazı etkenler dışında dershane seçimlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu yazımızda sizlere dershane seçiminize ışık tutacak etkenleri 7 adımda anlatacağız.

  1. Dershanelerin rehberlik hizmeti: Yazımızın ilk başında paylaşmış olduğumuz öğrencinin bilgiye açık olmasını sağlayan en temel etken rehberlik hizmetidir. Bu nedenle dershane seçimlerinde ilk dikkat edilmesi gereken konudur. Dershane seçimlerinizde önceliğiniz rehberlik takip sisteminin olmasına dikkat etmeniz olmalıdır. Çünkü rehberlik hizmeti öğrencinin hem dışarıya açılan sosyal kapısıdır hem de eğitime odaklanmasını sağlayan en iyi sorumluluktur. Ayrıca veli, öğrenci ve eğitim sistemi arasında iyi bir iş birliği sağlayıcısıdır.
  2. Eğitim Sistemi: Dershanelerin okullar ve Milli Eğitim Sistemi ile ilgili tüm güncel bilgilerden haberdar olarak hareket etmesi gerekir. İyi bir sistem güncel bilgi akışı ile sağlanabilir. Her sınıfın ders içeriği ve müfredatı farklıdır. Sınava hazırlık süreci ise bambaşka bir program gerektirir. Bu nedenle öğretmen kadrosu, dershanenin sahip olduğu teknolojik imkanlar, ders programları, sınav çeşitleri, birebir eğitim modelleri ve birebir öğrenci seviye takibi sisteminin profesyonel olmasına dikkat edilmesi gerekir.
  3. Öğretmenler: Öğretmen kadrosu ve her öğretmenin alanında uzman olması dershane seçiminde önemli bir etkendir. Öğrencilerin dersleri benimseyip motive edilmesinde öğretmenin rolü yüksektir. Bu nedenle dershane seçimlerinde iyi bir öğretmen kadrosu olan kurumlar tercih edilmelidir.
  4. Ölçme ve Değerlendirme: Eğitim süresince öğrencilerin seviyeleri belirli aralıklarla düzenli olarak ölçülmelidir. Bu nedenle dershanenin denene sınavları ve sınav programları dikkate alınmalıdır. Böylece öğrencilerin eksik olduğu alanlar tespit edilip kişisel programı bu sonuca göre hazırlanmalıdır.
  5. Derslik – Öğrenci Sayıları: Dersliklerin kişi sayısı dikkate alınmalıdır. Kalabalık sınıflarda hem dersi anlama hem de kişiye özel öğrenci tespiti yapmak zor olacaktır. Her öğrencinin anlama kapasitesi farklı olabilir. Bunu tespit edebilmek ve öğrenciyi anlamak adına sınıfların kalabalık olmaması gerekir. Kişi sayısı derslerdeki verimliliği arttıran önemli bir niteliktir.
  6. Dershane Geçmişi: Dershane seçimlerinde en çok araştırılan konular arasındadır. Dershane seçimlerinde kurumun başarı oranı oldukça önemlidir. Dershane geçmişini anlayabilmek adına daha önce aynı dershaneye gitmiş bir öğrenciden fikir alınabilir. Dershanenin geçmişteki başarı portföyü hakkında bilgi almak da bu konu hakkında yararlı bilgi sağlayacaktır.
  7. Sınav Hazırlıkları: Öğrencilerin sınav hazırlık süreçleri hem kendileri hem de aileleri açısından oldukça stresli bir dönemdir. Bu nedenle dershane seçimlerinde sınav stres yönetimi hakkında uzman olan kurumlar tercih edilmelidir. Motivasyon kaybı yaşayan öğrenciler için dinamik çözümler sunan sistemli çalışma prensibine sahip profesyonel bir ekibe sahip olan dershaneler sınav başarısında oldukça önemlidir. Bu nedenle sınav hazırlığında olan öğrenciler için dershanelerin sunmuş olduğu programlar dikkate alınmalıdır.

Sizler için dershane seçimlerinde faydalı olacağını düşündüğümüz en önemli bilgileri 7 adımda paylaştık. Kurumumuz bahsettiğimiz tüm sistem ve olanaklara sahip olup öğrenci odaklı eğitim sistemini prensip edinmiştir. Kurumumuz hedefe ulaşma da öğrenci motivasyonun önemini misyon haline getirmiş olup bu doğrultu da eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

Eryaman’ın en iyi dershanesinin MATBİR ERYAMAN dershanesi olduğunu biliyor muydunuz? Nedenini merak ediyorsan hemen tıkla.