“Hazırlık Sürecinde Öğrenme Ortamı:”

Matbir Kurs Merkezlerimizde sınavlara hazırlık ortamı Rehberlik ve Takip Odaklı olup, hazırlık sürecinde öğrenciyi destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında ve sınav sürecinin en verimli şekilde değerlendirilmesi noktasında bizlere katkıda bulunur. Öğrencilerin görüş ve değerlerine saygı duyulur.

Kurs Merkezlerimizde Öğrenci, Aile ve Eğitim Kurumu, bu üç unsurun birlikteliğine, uyumuna çok önem vermekteyiz, karşılıklı sorumlulukların yerine getirildiğinde başarının muhakkak geleceğine olan inancımız tamdır. Bu süreci dayanışma halinde yürütebilmek Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasında büyük bir önem taşımaktadır.

Rehberlik ve ölçme- değerlendirme hizmetlerimizle, öğrencilerimizin zaman planması ve ders çalışma programları hazırlanır, öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirip , getirmediğini kontrol edilir, süreçte başarıya ulaşma için motivasyonu üst düzeyde tutma adına sürekli Veli ve Öğrenci görüşmeleri yapılarak sınav sürecinin her anında öğrencimizin yanında olur ve BAŞARILI olmalarını destekleriz.

Sınav sürecinin her safhasında öğrencimizin hedeflerine ulaşması için. Akademik Takvimimiz, Kendi alanında uzman zümre Başkanları tarafından titiz bir şekilde planlanarak süreç en güzel şekilde takip edilmektedir.

Özetle;

Matbir Kurs Merkezleri olarak öncelikli hedefimiz Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin , İlgi, Yetenek ve Kabiliyetleri doğrultusunda hedeflemiş oldukları okullara yerleşmeleri ve eğitim hayatlarını sürdürmeleri konusunda onlara destek ve yardımcı olmak. Geleceğimiz olan gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri sürecinde onların yanında olmak ve hedeflerine ulaşmalarında destek olabilmektir.

VİZYON

Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin , İlgi, Yetenek ve Kabiliyetleri doğrultusunda hedeflemiş oldukları okullara yerleşmeleri ve eğitim hayatlarını sürdürmeleri konusunda onlara destek ve yardımcı olmak. Geleceğimiz olan gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri sürecinde onların yanında olmak ve hedeflerine ulaşmalarında destek olabilmektir.

MİSYON

Matbir Kurs Merkezlerimizde öğrencilerimizin hedeflerine ulaşması noktasında sadece Ders odaklı programlar uygulanmamaktadır. Öğrenci motivasyonunu üst düzeyde tutma, hedeflerimize ulaşabilme adına süreç bir bütün olarak ele alınmaktadır. Her dersle ilgili, öğrencilerimiz sürece başladıkları andan itibaren seviyeleri belirlenerek, bilmedikleri ve eksik oldukları konulara doğru ilerleyecek şekilde planlamalar yapılmaktadır. Kurs merkezlerimizde öğrenci aktif öğrenen, öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenir.