İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, MATBİR Eğitim Kurumları tarafından yönetilmekte olan Mobil uygulamasının (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Google Play Store ve App Store haricindeki platform ve uygulamalar üzerinden indirilen uygulamalar MATBİR Eğitim Kurumları sorumluluğunda değildir.

Kullanıcıların Mobil Uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.

Portal’a yalnızca MATBİR Eğitim Kurumları’yla sözleşme yapmış bir eğitim kurumunda kendisine kullanıcı adı ve şifre üretilmiş; görevli personeller, kayıtlı öğrenciler ve kayıtlı öğrencilerin velileri giriş sağlayabilirler.

Portal’ın amacı Eğitim kurumlarındaki işleyişi düzenlemek, yönetmek, sürece dair veli ve öğrenci bilgilendirmesi yapmaktır.

Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

MATBİR Eğitim Kurumları, Portal’da kullanıcıların hiç bir bilgisini toplamamaktadır.

İzinler

Portal mobil yüklemelerde kullanıcılardan aşağıdaki izinleri istemektedir.

Fotoğraflar/Medya İçerikleri/Dosyalar

Harici Depoya Yazma

Kameraya Erişim

Mikrofona Erişim

Kablosuz bağlantı bilgileri

Veri Güvenliği

Kullanıcıların veri güvenliği MATBİR Eğitim Kurumları için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin % 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kullanıcıların Kişisel Verilerini korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsekte, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kullanıcılar, Portal üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan MATBİR Eğitim Kurumları sorumlu değildir.

MATBİR Eğitim Kurumları, göndereceği e-postalarda, hiçbir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. MATBİR Eğitim Kurumları, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Diğer Sitelere Linkler

Portal, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir linke tıklarsanız, üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler MATBİR Eğitim Kurumları tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir.

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında MATBİR Eğitim Kurumları’in çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.

Kişisel veriler,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

Kullanıcı, MATBİR Eğitim Kurumları’a başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.